ods logo
Vocabulary Bank

Планира / манипулира информация / данни чрез използване на ИКТ

  1. Home
  2. Планира / манипулира информация / данни чрез използване на ИКТ
Планира / манипулира информация / данни чрез използване на ИКТ
Accepted term: 02-Dec-2013