ods logo
Vocabulary Bank

Записва информация / данни чрез използване на ИКТ

  1. Home
  2. Записва информация / данни чрез използване на ИКТ
Записва информация / данни чрез използване на ИКТ
Accepted term: 02-Dec-2013