ods logo
Vocabulary Bank

Средно променливо съотношение на функция в интервал

  1. Home
  2. Средно променливо съотношение на функция в интервал
Средно променливо съотношение на функция в интервал
Accepted term: 29-Nov-2013