ods logo
Vocabulary Bank

Разпознаване на проблемите свързани с риска, безопасност и отговорност, свързани с използването на ИКТ

  1. Home
  2. Разпознаване на проблемите свързани с риска, безопасност и отговорност, свързани с използването на ИКТ
Разпознаване на проблемите свързани с риска, безопасност и отговорност, свързани с използването на ИКТ
Accepted term: 02-Dec-2013