{"@context":{"dc":"http:\/\/purl.org\/dc\/elements\/1.1\/","skos":"http:\/\/www.w3.org\/2004\/02\/skos\/core#","skos:broader":{"@type":"@id"},"skos:inScheme":{"@type":"@id"},"skos:related":{"@type":"@id"},"skos:narrower":{"@type":"@id"},"skos:hasTopConcept":{"@type":"@id"},"skos:topConceptOf":{"@type":"@id"}},"@id":"http:\/\/vocbank.opendiscoveryspace.eu\/thematic\/?tema=2948","@type":"skos:Concept","skos:inScheme":"http:\/\/vocbank.opendiscoveryspace.eu\/thematic\/","dct:created":"2013-11-28 16:35:14","skos:prefLabel":[{"@language":"en","@value=":"Increasing and decreasing"},{"@language":"it","@value=":"Aumentare e diminuire"},{"@language":"pt","@value=":"aumento e diminui\u00e7\u00e3o"},{"@language":"es","@value=":"Crecimiento y decrecimiento"},{"@language":"ro","@value=":"Crestere si descrestere"},{"@language":"fr","@value=":"Croissance Et D\u00e9croissance"},{"@language":"lt","@value=":"Did\u0117jimas ir ma\u017e\u0117jimas"},{"@language":"et","@value=":"Kasvav ja v\u00e4henev"},{"@language":"ga","@value=":"M\u00e9adaitheach agus laghdaitheach"},{"@language":"lv","@value=":"Pieaugums un dil\u0161ana"},{"@language":"nl","@value=":"Stijgend en dalend"},{"@language":"el","@value=":"\u0391\u03c5\u03be\u03ac\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9 \u03ba\u03b1\u03b9 \u03bc\u03b5\u03b9\u03ce\u03bd\u03b5\u03c4\u03b1\u03b9"},{"@language":"bg","@value=":"\u0423\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0430\u0432\u0430\u043d\u0435 \u0438 \u043d\u0430\u043c\u0430\u043b\u044f\u0432\u0430\u043d\u0435"},{"@language":"ru","@value=":"\u0423\u0432\u0435\u043b\u0438\u0447\u0435\u043d\u0438\u0435 \u0438 \u0443\u043c\u0435\u043d\u044c\u0448\u0435\u043d\u0438\u0435"}],"skos:broader":["http:\/\/vocbank.opendiscoveryspace.eu\/thematic\/?tema=2845"]}